Loading...

بنیاد خوارزمی، سامانه آموزش مجازی خود را برای اهداف عام المنفعه در اختیار خیرین و فعالان حوزه علم، فناوری و آموزش بشر دوستانه میگذارد. این سامانه صرفا برای اهداف غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. برگزاری هرگونه کلاس، سمینار، کنفرانس و جلسه ای با اهداف عام المنفعه در این سامانه مجاز است. شما صرفا بابت اختصاص هزینه گرفته شده از کلاس ها به فعالیت های خیریه ای می توانید از مخاطبانتان هزینه دریافت نمائید.