دکتر بهروز آقاجانلو
رئیس هیئت مدیره

بهروز آقاجانلو هستم. دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان، علاقه مند به شبکه سازی و همکاری های بین رشته ای با محوریت مهندسی پزشکی و در حال حاضر محقق ارشد پژوهشگاه رویان و مرکز بیومهندسی سرطان هستم.

LinkedIn
دکتر عطیه کارگری
عضو هیئت مدیره - مدیر آموزش و پژوهش

عطیه کارگری هستم، دکتری عمومی داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی، محقق رشته اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه تهران. طراحی الگوریتم و تجزیه و تحلیل داده های مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیستی، سیاستگزاری مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت، شبکه سازی و تیم سازی در قالب اقدامات کارافرینی از جمله علاقه مندی های من است.

LinkedIn
دکتر محمد رسولی
عضو هیئت مدیره - مدیر برنامه ریزی و راهبرد

محمد رسولی هستم، دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، استراتژیست و مشاور توسعه کسب و کار و مدرس دانشگاه. مدل ها و الگوهای توسعه و تدوین برنامه های تحول و ارتقاء کسب و کار از علاقه مندی های من است.

LinkedInInstagram
دکتر امیر عسگری
عضو هیئت مدیره - مدیر اجرایی

امیر عسگری هستم. دکتری مدیریت آموزش عالی و فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی، مشاوره طراحی اکوسیستم ها و نواحی نوآوری. به هرچیزی در دنیای نوآوری و استارت آپ ها، تحول دیجیتال و بازآفرینی کسب وکار علاقه مند هستم.

LinkedInInstagram