بنیاد توسعه علوم و فناوری خوارزمی

همکاری با بنیاد

فرهیخته گرامی، درصورتی که علاقه مندید با بنیاد توسعه علوم و فناوری بشر دوستانه خوارزمی همکاری نمائید. لطفا فرم روبه رو را تکمیل فرمایید. این بنیاد، با آغوشی باز از هرگونه همکاری جنابعالی استقبال می نماید.

درصورتی که فیلد غیره گزینه قبل را انتخاب نموده اید، لطفا این بخش را پر کنید.