اعضای هیئت امنای بنیاد

دکتر هادی نیلفروشان
عضو هیئت امنا

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالاعات بنیادین علم و فناوری

عضو شورای پژوهشی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستمهای پیچیده ‏صنعتی

عضو هیات رئیسه و سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی فناوری، موسسه مطالعات بین المللی ‏انرژی

 

LinkedIn
دکتر مقصود فراستخواه
عضو هیئت امنا

پژوهشگر، جامعه شناس و استاد برنامه ریزی و توسعه

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

دارنده جایزه بین المللی ترویج علم از طرف یونسکو

Email
دکتر سید علی نجومی
عضو هیئت امنا

 عضوهیئت علمی انستیتو پاستور ایران

عضو هیئت مدیره انجمن پارک ها و مراکز رشد کشور

عضو هیئت مدیره مجمع خیران حامی فناوری

Email
دکتر امیر رضا عارف
عضو هیئت امنا

مدیر انستیتو دانا-فاربر، دانشگاه هاروارد

قایم مقام موسسه بیوساینس XSphera

پژوهشگر پست دکتری دانشگاه MIT

LinkedIn
دکتر نعمت الله فاضلی
عضو هیئت امنا

رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو وابسته هیات علمی مدرسه مطالعات شرق و آفریقا دانشگاه لندن

عضو وابسته هیات علمی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران

دکتر ناصر محمدی
عضو هیت امنا

دکترای تخصصی بیماریهای عفونی و MpH

متخصص در توسعه و تجاری سازی فناوری های نوین عرصه سلامت

مشاور ستاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

LinkedIn
دکتر صادق یزدانی
عضو هیئت امنا

عضو هیئت علمی دانشگاه سیدنی

دکترای مدیریت انرژی و مهندسی مالی از دانشگاه سیدنی

دکترای مهندسی کسب وکار از مدرسه کسب وکار هاروارد

موسس کانون مهندسی هزینه ایرانیان

LinkedIn
دکتر جلیل خاوندکار
عضو هیئت امنا

استاد دانشگاه تهران

عضو هیئت مدیره مراکز رشد کشوری و موسس پارک علم و فناوری زنجان

عضو شورای کسب و کارهای کوچک اتحادیه اروپا

LinkedIn
دکتر اکبر عبدالهی اصل
عضو هیئت امنا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر کل اسبق دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو

موسس شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

LinkedIn