بلاگ2020-04-13T18:55:16+04:30

بلاگ

سلسله جلسات مشاوره رایگان با خانم دکتر پورمیدانی

متقاضیان محترم، تعیین وقت نهایی با هماهنگی مشاور صورت [...]

نقش مهم و حیاتی دانشگاهیان علوم انسانی و اجتماعی در بحران‌ها

دانشگاهیان علوم انسانی و اجتماعی تقلا می‌کنند تا موقعیت بحرانی [...]

By |اخبار|

آیین نکوداشت چهل سال تلاش علمی دکتر خاوند کار در دانشگاه تهران برگزار شد.

روز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ آئین نکوداشت چهل سال تلاش [...]

By |اخبار|