روز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ آئین نکوداشت چهل سال تلاش علمی دکتر خاوندکار با حضور دانشگاهیان، کارآفرینان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران در تالار دانشکده کارآفرینی برگزار شد. در این آیین از شش سال مدیریت دکتر محمدرضا زالی در دانشکده کارآفرینی نیز تقدیر شد.

پس از خیر مقدم مقامات دانشگاه، پروفسور یوسف ثبوتی از فرهنگستان علوم پشت تریبون قرار گرفت و روایت های متنوعی از ۲۵ سال همکاری علمی خود با دکتر خاوندکار در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کنفرانس های بین المللی سرمایه فکری و پژوهشکده تغییر اقلیم برای حاضران بیان کرد. وی به خاطر پایه گذاری پارک علم و فناوری و مرکز رشد در زنجان از دکتر خاوندکار قدردانی کرد و مهم ترین ویژگی دکتر خاوندکار را مدیریت هوشمندانه و علمی مراکز دانشگاهی و فناوری برشمرد. در این آئین، دکتر اسفندیار سعادت استاد بازنشسته دانشگاه تهران خاطرات دوران دانشجویی دکتر جلیل خاوندکار و دکتر محمدرضا زالی و نشو و نمای دانشکده مدیریت را بیان کرد.

سپس دکتر محمد ناظمی اردکانی وزیر اسبق تعاون، خاطرات شیرینی از مبارزات دانشجویی علیه طاغوت یادآوری کرد و ضرورت اتحاد همگانی برای دستیابی به اهداف بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری را یادآور شد. مهندس موسویانی وزیر دولت شهید رجایی شمه ای از خاطرات دوران دانشجویی و تحصیل در فرانسه و بازگشت به میهن با پرواز انقلاب را برای حاضران تعریف کرد.

ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان خاطراتی از دوران دبیرستان و دبستان در زنجان، دکتر خاوندکار را یک چهره علمی، آرام، عامل و مردمی معرفی کرد و از نقش وی در توسعه استان زنجان تجلیل کرد.

خانم قدس بنیانگذار خیریه محک از همکاری های این خیریه با دانشکده کارآفرینی ابراز مسرت کرد و نقش جمعیت نیکی یار، دکتر خاوندکار و دکتر زالی را در نیکوکاری قابل توجه دانست.دکتر محمدرضا زالی فلسفه تاسیس دانشکده کارآفرینی، ماموریت و اهداف آن را توضیح داد و هر کدام از حاضران با بیان خاطراتی از چهل سال تلاش علمی و تدریس دکتر خاوندکار ابراز امتنان کردند.

در پایان دکتر جلیل خاوندکار ضمن ابراز تشکر از پروفسور ثبوتی، دکتر سعادت و سایر مدعوین علت اقبال دانشجویان را در ارائه مطالب و مباحث بدیع و پرهیز از چاپ کتاب و مقاله دانشجویان به نام اساتید بیان کرد. توضیح این که دکتر خاوندکار از سال ۹۰ تاکنون علیرغم تدریس، راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران فقط پنج مقاله دارد که چهار مقاله آن مربوط به فعالیت های بین المللی است و فقط یک مقاله مشترک با دانشجویان دانشگاه تهران چاپ کرده است.